huurdersvereniging de TEIkhoeven www.deteikhoeven.nl De Teikhoeven komt op voor alle huurders van de Eikakkerhoeven en de Tielekeshoeven

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting van huurdersvereniging De Teikhoeven.

In augustus 2014 werden alle huurders geïnformeerd door ASR Dutch Core Residential Custodian B.V. (eigenaar van de woningen.) en MVGM Zuid (beheerder van de woningen) over verduurzamingsplannen, waardoor het wooncomfort en de veiligheid van de huizen verbeterd zouden worden.

Dit was de aanleiding om een vereniging op te richten ten behoeve van een goede communicatie tussen huurders en de eigenaar/beheerder.

Op 13 november 2014 is de vereniging officieel bij de notaris opgericht. De statuten zijn hier op te vragen en het huishoudelijk reglement staat op deze website ( kijk bij 'bestuur' ).


Huurdersvereniging De TEikhoeven (samenvoeging van de Tielekeshoeven en Eikakkerhoeven) is opgericht door een groep enthousiaste betrokken huurders.

"De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van alle huurders in de Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven".

Lees verder.....

Heeft u handige tips, interessante links, vragen of nuttige informatie?..... mail ons!

De huiseigenaar/verhuurder

De beheerder

Uw wijk

Met de buitenbeter app meld je een probleem snel bij je gemeente. Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert!
www.buitenbeter.nl

Informatie over herinrichting van de hoevens

info: openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

of bel :073-6159273

Download ook de handige app

voor  het online melden van  reparaties! bij Jansen Huybregts

Onderhoud & reparatie...

088-0221421

2019

Nieuwsbrief oktober  2018

Vitalisatie Sparrenburg: planning 2018/2019

Diverse straten in onze wijk zijn de afgelopen jaren gevitaliseerd om gereed te zijn voor de komende jaren met zo weinig mogelijk knelpunten zoals :waterafvoer/riolering, boomwortels e.d. De Bremhoeven is bijna afgerond . De volgende voorlopige planning is door de gemeente opgesteld:

Planning 2018/2019

Na afronding van de Bremhoeven wordt de Doornakker herbestraat (toerit naar Heihoeven

en Bremhoeven).

De wijktuin Heihoeven aanplanten: najaar 2018

Eikakkerhoeven: afronden bewonersoverleg zomer 2018 en uitvoeren vitalisatie begin 2019. (onder voorbehoud)

Tielekeshoeven: het overleg met bewoners in de Tielekeshoeven staat begin 2019 gepland. (onder voorbehoud)

Kijk voor recente informatie ook op de gemeentelijke website:

www.s-hertogenbosch.nl/sparrenburg.html

 

A.S.R. heeft op hun site de onderhoudswijzer verder uitgebreid, zie deze link

Hier staat alles heel uitgebreid beschreven

 De onderhoudswijzer is een afgeleide van het wettelijk besluit kleine herstellingen.

Notulen overleg  MVGM met huurdersvereniging

november 2018

CV ketel onderhoud: De planning voor het volgende onderhoud is maart 2019

NIEUWS

Uitnodiging algemene ledenvergadering

dinsdag 29 januari 2019

aanvang: 20.00 uur

inloop met koffie / thee: 19.30 uur

Home

Bestuur

Leden

Nieuws

Archief

Contact

concept by: Peter & De Teikers