huurdersvereniging de TEIkhoeven www.deteikhoeven.nl De Teikhoeven komt op voor alle huurders van de Eikakkerhoeven en de Tielekeshoeven

De leden vormen het bestaansrecht van de vereniging. Daarom is het van groot belang dat u de ledenvergadering bijwoont, of nog beter..lid wordt. U krijgt informatie over nieuwe ontwikkelingen, direct antwoord op uw vragen, inzicht in wat er speelt in uw buurt en u kunt rekenen op een luisterend oor van het bestuur, nu en in de toekomst!

Het lidmaatschap van huurdersvereniging

De TEikhoeven is vastgesteld op € 7,50 per jaar, per huishouden, cq woning.

 

Huurdersvereniging De Teikhoeven  komt op voor de belangen van alle huurders in de Tielekeshoeven en Eikakkerhoeven.

Lid worden? Welkom!

Maak € 7,50 over op: NL75INGB0006704571 t.n.v. de TEIkhoeven.

Onder vermelding van: "Contributie Lidmaatschap 2020" en uw adres.

Het bestuur stelt de contributie bijdrage in samenspraak met de leden vast.

Wij hopen u als lid te mogen verwelkomen.

Voor dit bedrag bent u verzekerd van hulp en advies omtrent allerlei zaken die betrekking hebben op uw huur- en woonsituatie. Uw mening is belangrijk en telt absoluut mee. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering kunt u ook úw stem laten horen!

U bent al lid?

U heeft zich al eerder opgegeven? Geweldig bedankt, want zonder uw steun  hebben wij als vereniging geen bestaansrecht! Het lidmaatschap loopt in principe elk jaar door totdat u opzegt.

De onderhoudswijzer voor de huurwoningen (zie homepagina) is een afgeleide van het wettelijk besluit kleine herstellingen. Zie link. van de overheid.xs

Uw huurovereenkomst opgezegd  bij MVGM ?  Dit zijn de  aandachtspunten,

én tips over opleveren en inspectie's

In de toekomst zullen er steeds zaken zijn die speciale aandacht vragen.
De vereniging treedt op als tussenpersoon en komt altijd op voor de belangen van de huurder.

ASR heeft de oprichtingskosten van de vereniging voor haar rekening genomen. Daarnaast doneren zij een bijdrage van € 8,00 per huis pér jaar!

Dat betekent dat we ook dit  jaar  ons volledig kunnen inzetten voor de belangen van alle huurders op de Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven.

Heeft u vragen of opmerkingen

over het lidmaatschap of andere onderwerpen?

Home

Bestuur

Leden

Nieuws

Archief

Contact

concept by: Peter & De Teikers