Over de vereniging

“De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van alle huurders in de Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven”.

Oprichting van huurdersvereniging De Teikhoeven.

In augustus 2014 werden alle huurders geïnformeerd door ASR Dutch Core Residential Custodian B.V. (eigenaar van de woningen.) en MVGM Zuid (beheerder van de woningen) over verduurzamingsplannen, waardoor het wooncomfort en de veiligheid van de huizen verbeterd zouden worden.

Dit was de aanleiding om een vereniging op te richten ten behoeve van een goede communicatie tussen huurders en de eigenaar/beheerder.
Op 13 november 2014 is de vereniging officieel bij de notaris opgericht. De statuten zijn hier op te vragen en het huishoudelijk reglement staat op deze website.

Huurdersvereniging De TEikhoeven (samenvoeging van de Tielekeshoeven en Eikakkerhoeven) is opgericht door een groep enthousiaste betrokken huurders.

Bestuur De Teikhoeven