Informatie

Gereguleerde of geliberaliseerde huur

Uw huurprijs is alleen geliberaliseerd als uw kale huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract hoger was dan liberalisatiegrens die op dat moment gold.  De huurprijsliberalisatie gold van 1 juli 1989 tot 1 juli 1994 alleen voor (nieuwbouw)woningen die in die periode voor het eerst verhuurd zijn. Sinds 1 juli 1994 geldt de regeling voor alle huurovereenkomsten.  Uitzondering :  Heeft u een all-inhuur, waarin kale huur en servicekosten niet (in het huurcontract) zijn gesplitst, dan kan uw huur nooit geliberaliseerd zijn.

Om na te gaan of u een huurcontract dat valt onder de gereguleerde of geliberaliseerde huur zijn twee zaken van belang:
De ingangsdatum van de huurovereenkomst en de overeengekomen kale huur op dat moment. 
Zodra u deze informatie heeft opgezocht kunt u via de twee onderstaande links opzoeken of u bij aangaan van het huurcontract wel of niet onder de liberalisatiegrens viel. 

Link 1 : https://www.woonbond.nl/vraagbaak/hoe-controleer-ik-of-mijn-huurprijs-geliberaliseerd

Link 2 : https://www.woonbond.nl/huur-ik-geliberaliseerd-of-gereguleerd

Maximale huurverhoging 2023 vrije sector

Op woensdag 20 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. 
(3,1% + 1 %) Zo wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Maximale huurverhoging vrije sector

Voorheen was de inflatie (+ 1%) nog leidend, maar in de nieuwe situatie is ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. De wijziging betekent dat vanaf 1 januari de maximale huurstijging in de vrije sector gekoppeld is aan de CAO-loonontwikkeling, indien deze lager is dan de inflatie (CPI). De CPI van 2022 was 9,7% en de loonontwikkeling in dat jaar 3,1%. Daarom geldt voor 2023 dat de maximale huurstijging gekoppeld is aan de loonontwikkeling + 1 procentpunt, wat dus uitkomt op een huurverhoging van maximaal 4,1%. De wet geldt voor woningen in de vrije sector; dit betreft circa 648.000 woningen. 

Link : https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/12/22/maximale-huurverhoging-vrije-sector-en-afschaffing-verhuurderheffing